Høyre og Arbeiderpartiet sitter nemlig skulder ved skulder i styringsgruppen for Bypakke nedre Glomma, både fra Fredrikstad, Sarpsborg og fylkeskommunen!

Å gjennomføre en bypakke med alt det det innebærer krever samarbeid, enighet om målet og veien til målet! Kan hende du ikke liker veien, men dine partifeller er enige. Dette er en dugnad, et teamwork vi har stått sammen om i tiår - det må vi fortsette med dersom vi skal lykkes!

Vi er alle enige om at kostnadene må ned, at bompengene ikke må øke! Og vi vet samtidig at staten ikke betaler for vei her nede uten at vi selv bidrar med bompenger. Staten: statsråden for Frp!

Så: ingen bom, ingen vei!

Jeg håper at Høyre ikke nå taler med to tunger, men at vi fortsatt står sammen for å nå målet vårt om bedre fremkommelighet for innbyggere og næringsliv, samt bedre kollektivmuligheter og mer tilrettelegging for gang- og sykkelveier.

Bare da kan vi vinne en bedre fremtid!

Les også

Kostnadene ved veibygging må ned, Høyre vil ha enklere løsninger på Rolvsøyveien