[Halden Arbeiderblad] – Den kan være falsk, svært helseskadelig og i verste fall føre til dødsfall, skriver Tolletaten i en pressemelding.

De siste årene har etaten registrert økt smugling og fortolling av tomme brennevinsflasker, plastkorker og falske flaskeetiketter til verdenskjente brennevinsdestillerier.

Denne utviklingen gir Tolletaten god grunn til å være bekymret for at det foregår ulovlig omtapping, produksjon og salg av sprit utgitt for å være originalvarer.

Bekymring

– Vi er dessverre nødt til å gå ut med en ny advarsel om falsk alkohol, kun et halvt år siden vi gjorde det sist. Nylige beslag gir ekstra grunn til bekymring, samtidig som vi er på vei inn i russetid og sommersesong, med tilhørende høyt nivå på festlige aktiviteter, forteller tolldirektør Øystein Børmer.

Han sier videre at det er viktig at alle, uansett alder, forstå at det på ingen måte er trygt å kjøpe eller drikke ulovlig brennevin. Selv om det ser ut som originalvare, så kan innholdet altså være livsfarlig.

– Etaten mistenker at spriten som fyller de tomme flaskene blir fortollet inn i Norge, og feildeklarert som andre flytende varer, opplyser Børmer.

Mistenkelig import

Tolletaten har nylig avdekket mistenkelig import av isopropanol, som er en giftig alkohol brukt som løsemiddel i blant annet desinfeksjonsmidler og vindusspylervæske.

Det er på bakgrunn av en mulig kobling mellom den mistenkelige importen og smugling av tomme flasker, at Tolletaten ser det som nødvendig å advare mot ulovlig og helseskadelig brennevin.

– Undersøkelser etaten har utført indikerer at isopropanol kan renses ved hjelp av destillasjon, slik at vanlig alkohol frigjøres. Risikoen er samtidig stor for at betydelige mengder av skadelige stoffer ikke fjernes i prosessen.

Isopropanol er svært helseskadelig i seg selv, samt at det ved destillasjon ofte benyttes andre skadelige stoffer som blir med over i sluttproduktet. Noe som medfører alvorlig fare for liv og helse.