Jeg har stor respekt for meningsforskjeller og andre partiers ytringer. Det er en del av demokratiet. En annen del av demokratiet er nettopp å diskutere og utveksle meninger; vi må tåle å være uenige.

I bystyret 11. 02. 21 la Frp frem et ønske om å gjenåpne Emil Mørchs minne. Som nevnt har jeg respekt for den meningen, men jeg er uenig i at det er klokt. Fredrikstad Ap er av en annen oppfatning. Vi ønsker ikke å åpne Emil Mørchs minne – isteden bygger vi Onsøyheimen sykehjem som blir et toppmoderne sykehjem som vil være i stand til å møte nåtiden og fremtidens helse og velferdstjenester.

Å bygge nye sykehjem, henger tett sammen med behovet for å se helhetlig på tjenestene våre. De sykeste av oss skal det være plass til på sykehjem, men vi må samtidig forberede oss på de demografiske endringene. Flere eldre og flere med sammensatte behov for helsetjenester setter krav til oss som kommune og det setter krav til velferdstjenestene våre.

Hvis vi kun skal basere oss på sykehjemsplasser mot 2030, så bærer ikke helse- og velferdstjenestene våre. Ingen partier og ingen politikere vil da ha råd til å drifte gode, kvalitetsbaserte tjenester.

Det siste Arbeiderpartiet ønsker er å rasere velferdsstaten. Den må vi bevare. Det er derfor Arbeiderpartiet innstendig ber alle partier om å være med på de kommunale og nasjonale føringer som sier at vi må se helsetjenestene våre under ett. Dette er de fleste partiene på nasjonalt nivå enige om. Det betyr i praksis blant annet mer ambulante tjenester, økt satsning på forskjellige boformer og velferdsteknologi.

Det er bare én grunn som eventuelt skulle gjøre det nødvendig at vi åpner Emil Mørchs minne; det er hvis pandemien rammer oss hardere med svært mange syke og at vi trenger mer plass til å kunne gi behandling og pleie. Bygningsmassen som tidligere var Emil Mørchs minne inngår nemlig i en beredskapsplan ved ‘akutt behov’. Da har vi mulighet til åpne på kort varsel. Det gjør vi hvis situasjonen tilsier det. Det er noe annet enn et kortsiktig politisk ønske om å gjenåpne et sykehjem for ordinær drift.