Vi leser med stor interesse innlegget til ovennevnte by- og arealplanlegger. Selvfølgelig er ikke våre forslag i konflikt med landbrukets interesser. Det faller på sin egen urimelighet. Vi skal angivelig rasere norsk landbruks- og naturområder. Det er nå på sin plass å forklare noen sammenhenger. Senterpartiet er den største støttespilleren til landbruket. Og, en våken «vaktbikkje» når det gjelder dyrket, og dyrkbar matjord. Naturområdene er i stor grad eid av private grunneiere. Mange er også gårdbrukere. Å rasere vårt eget livsgrunnlag, er vel neppe fremtidsrettet og bærekraftig.

Vi skal selvfølgelig ikke bygge ned matjord og bynære skogs- og naturområder. Vi har arealplaner som regulerer slikt.

Et nylig bevis på hvor viktig matjorda er for Senterpartiet, fikk vi etter kommunevalget hvor 2/3 deler av Gudebergjordet (320 daa) ble ført tilbake til planstatus LNF – etter stort påtrykk fra Senterpartiet over lang tid. Det stod i fare for å bli bygget ned.

Les også

Gudebergjordet – her blir det pottit og andre godsaker

Med fortetting mener vi at dette også kan skje i lokalsamfunnene. Ikke kun i sentrum av Fredrikstad. Senterpartiet vil ha levende bygder med barneskoler, lokalbutikken, barnehage, idrettslag etc. Rett og slett ta hele kommunen i bruk. Det var intensjonen da vi ble en storkommune i 1994. Dette er avlyst med forslaget til ny arealplan for perioden 2021 – 2032.

Vi har aktive lokalsamfunnsutvalg som ønsker bevaring og utvikling. Er det så vanskelig å forstå? Alle vil ikke, og kan ikke bo i blokk i byen. Særlig barnefamilier vil ha enebolig og hage med kort vei til skole og marka. Det oppnås ved å utvikle lokalsamfunnene på en god og fornuftig måte. Ved å sørge for en boligpolitikk som fører til at alle lokale barneskoler vil bestå. De fleste av disse skolene har gange avstand mellom skole og hjem. Eller sykkel om du vil.

Å trekke utradering av kafeer og restauranter inn i denne debatten blir noe søkt.

Vi ser helt klart at det finnes store interessekonflikter i arealplanlegging. Men, å hevde at våre intensjoner er i en direkte konflikt med landbrukets interesser, må bero på uvitenhet eller en misforståelse. Et lite tips: Ta en kikk på partiprogrammet til Senterpartiet! Nytt valg og nye muligheter kommer i 2021.