Nå som sommeren er for døren og turistene begynner å innta byen, med brask og bram. Det vil komme mange turister for å se på den flotte Gamlebyen og andre severdigheter, som blant annet Isegran, Bryggepromenaden, Bjørneparken i Fredrikstadmarka og andre gode severdigheter i nærområdet til Fredrikstad. Og ikke minst campingturister fra nær og fjern, både fastliggere i Råde- og Saltnes-området og dagsovernattinger på blant annet Bevø, Fredrikstad Camping og Utne. Noe som gjør en liten rundreise i Østfolområdet og Glomma til en ferietur som Regjeringen har lagt opp til. Reis i Norge.

Dette er mennesker som har vært igjennom samme koronakrise som resten av landet.
Mange har vært gjennom NAV-systemet med dagpengesystemet, og noen uten særlig jobb i lange tider, og noen har klart seg bra.

For å ivareta de turistene og innbyggerne som har vært gjennom den samme krisen, så krever FNB Fredrikstad, det blir gjort noe med bompengeinnkrevingen. VI vil den i utgangspunktet skal slokkes helt.
Dette fordi turistene og andre skal slippe de ekstra utgiftene med å komme seg rundt i den flotte byen vår. Turistene vil legge igjen såpass med midler, både til privat næringsliv og til kommunen.
Ved å slokke bompengeinnkrevingen, i første omgang i ferietiden, for eksempel under hele sommerferien som følger skolene. Da vil både turister og fastboende få en mye bedre opplevelse av hvor gjestfri Fredrikstad som by er – og opplevelsene vil føles mye bedre.

Ved å slokke bompengeinnkrevingen både fra Kråkerøy, og bomringen som omkranser Fredrikstad, så vil Hvaler-innbyggere, og hyttefolk fra Hvaler begynne å bruke Fredrikstad mer som handelsområde – noe som igjen gir inntekter til Fredrikstad.

Dette støttes også av FNB, Sarpsborg, som også bruker Fredrikstad som rekreasjon, da sentrum mellom byene ikke er mer enn cirka 12 km.