Gå til sidens hovedinnhold

8. mars: Likestilling er bærekraftsmål som skal oppfylles innen 2030

Artikkelen er over 1 år gammel

Fredrikstad Soroptimistklubb er opptatt av det verdensomspennende engasjementet 8. mars, og har særlig fokus på utdanning, helse og bekjempelse av vold mot kvinner.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars har sin opprinnelse i sosialistisk kvinnebevegelse og kamp for kvinners stemmerett. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Over hele verden brukes dagen til å rette søkelys mot kvinners rettigheter og kampsaker, og ikke minst også for å feire kvinners prestasjoner sosialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

I 2020 er det 25 år siden den store kvinnekonferansen i Beijing. Konferansen vedtok «The Beijing Declaration and Platform for Action». Beijing-plattformen var den mest progressive plattformen for kvinners rettigheter og likestilling som hadde blitt vedtatt. Plattformen har blitt stående som referansepunkt i det globale likestillingsarbeidet. Etter Beijing-plattformen har det blitt gjennomført statusrapport hvert 5. år. Og nå 25 år etter, legger FN inn et ekstra trykk, der de særlig unge stemmer løftes frem.

Temaet for årets kvinnedag er «Jeg er generasjon likestilling og realiserer kvinners rettigheter» [I am Generation Equality: Realising Women's Rights], og spiller på det faktum at det er dagens unge som vil være de første som har muligheten til å oppleve reell likestilling.

Likestilling er og så tatt inn som mål nr. 5 av FNs 17 bærekraftsmål som skal oppfylles innen 2030.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene: Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter ved å:

5.1) Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.

5.3) Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring

5.4) Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land.

5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltagelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

5.6) Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.

5.a) Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.

5.b) Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

5.c) Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer.

Fredrikstad Soroptimistklubb tilhører Norgesunionen av Soroptimist International – verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner. Bare i Europa er vi aktivt til stede i 40 land med et medlemskap på 34 000 og vi er stolte av å ha rådgivende status i FN ved ECOSOC.

Soroptimister arbeider aktivt og prosjektbasert for å styrke kvinner og barns stilling, og har særlig fokus på utdanning, helse og bekjempelse av vold mot kvinner. Likestilling er en menneskerett og en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Å styrke kvinner og jenter øker økonomisk velstand for alle, gir bedre helse og skaper mer fredelige og stabile samfunn. Det å myndiggjøre kvinner og promotere likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling. Å gjøre slutt på alle former for diskriminering av kvinner og jenter er en grunnleggende menneskerettighet og har en forsterkende effekt på alle andre utviklingsfelt.

I Norge er vi 60 klubber og mer enn 1 600 medlemmer som driver prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør har helt siden 1985 gitt kvinner støtte til yrkesutdanning, og de siste årene har vårt fortellerteater «Valgt det…», fokusert på menneskehandel som vår tids slaveri. Flere klubber er engasjert med mentorprogram for ikke-etniske norske kvinner med høyere utdanning.

HER FINNER DU ALLE INNLEGG OM 8. MARS

Kommentarer til denne saken