I dag feirer vi kvinnedagen 8. mars og det nærmer seg ett år siden Norge gikk inn i unntakstilstand. Det har vært mye oppmerksomhet mot smitte og smitteverntiltak, og vi venter utålmodig på vaksine. I dag er det på sin plass å rette fokus mot noe annet. Vold mot kvinner er et alvorlig, verdensomspennende folkehelseproblem, men her finnes ingen vaksine.

Vold mot kvinner er et verdensomspennende folkehelseproblem. Globalt anslås det at én av tre kvinner har eller vil oppleve å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I Norge har én av fire kvinner blitt utsatt for vold eller trusler om vold og én av ti kvinner vil i løpet av livet bli utsatt for voldtekt, halvparten før de fyller 18 år. Både menn og kvinner utsettes for vold, men kvinnene utsettes for den groveste volden. Vold kan derfor sees på som et kvinneproblem, og et likestillingsproblem.

Parallelt med utviklingen av covid-19 utvikler også volden seg. I kriser vet man at vold i nære relasjoner øker. Pandemien virker ikke å være et unntak. Når samfunnet stenger ned blir det vanskeligere å avdekke vold og hjelpeinstansene har under pandemien hatt færre henvendelser. Samtidig rapporterer politiet at den volden som avdekkes er grovere.

Vold rammer helsa. Det åpenbare er de akutte fysiske skadene og frykten som kan oppstå, men vold bidrar også til mer langvarige skader og plager. Psykiske plager som posttraumatisk stress, angst og depresjon er vanlig. Mange opplever også fysiske plager, hodepine, smerter og utmattelse er ikke uvanlig.

Arbeidslivet blir også påvirket av volden kvinner utsettes for. Kvinner som blir utsatt for vold har lavere yrkesdeltagelse enn andre kvinner. De som er i arbeid oppgir at vold i hjemmet bidrar til at de kommer for sent og går for tidlig, de sliter med konsentrasjonen og kan prestere dårligere. Man har ikke eksakte tall på sykefravær som skyldes vold. Men konsekvenser av vold antas å være en av grunnen til det kjønnsdelte sykefraværet vi ser i Norge.

Mange kvinner er mødre. Å være vitne til vold kan gi alvorlige skader også for barna. Under pandemien er det vanskeligere å beskytte barna fra å bli vitne til volden. Jeg er sykepleier. Som sykepleier møter man mennesker som setter spor. Jeg kommer aldri til å glemme den 14-åringen som fortalte meg om da hun var blitt tatt kvelertak på av sin egen far. Jeg fortalte henne, kanskje litt mekanisk, at det ikke var hennes skyld og at det aldri er lov til å ta kvelertak på noen, heller ikke barna sine. Hun ser så på meg med store øyne og spør, helt oppriktig; «Heller ikke mamma?»

For meg var dette en selvfølge, like lite som man skal slå noen skal man heller ikke ta kvelertak på noen eller skade på annen måte, ikke barna sine, ikke ektefellen sin, ikke samboeren sin, ikke kjæresten sin, ingen har man lov til å behandle slik. For denne jenta var dette ikke en selvfølge. Dessverre er det slik for mange, og derfor må vi snakke om det. Vold mot kvinner må ikke feies under teppet som et familieanliggende, fordi volden skader og volden tar liv.

Norsk Sykepleierforbund i Viken organiserer over 22.300 sykepleier, spesialsykepleiere og jordmødre. Av disse er ca. 20.500 kvinner. Blant våre medlemmer er det også kvinner som inngår i voldsstatistikken. Mange sykepleiere har også sett konsekvensene av vold i møte med barn og kvinner vi møter gjennom vårt arbeid. Derfor angår dette også oss. Vold kan ramme oss alle, men fordi det er skambelagt snakker vi ikke om det, og derfor blir vi heller ikke flinke nok til å se det. Vold mot kvinner angår alle, enten det gjelder deg selv, kollegaen din, søsteren din, moren din, datteren din, naboen din eller en annen kvinne du kjenner.

Det finnes ingen vaksine mot vold i nære relasjoner, derfor må vi snakke om det. I gamle dager fortalte man barna skumle eventyr om troll og andre farer. Noen mener historiene var ment for å skremme barna fra å utsette seg for fare. De skumle historiene var en måte foreldre kunne oppdra og kontrollere barna på, når de ikke selv var til stede.

Slik fungerer også vold og trussel om vold. Den kontrollerer og begrenser de som utsettes for det, også når voldsutøveren ikke er til stede. Denne kontrollen gjør at mange lider i det skjulte. Det finnes ingen vaksine mot troll, like lite som det finnes en vaksine mot vold. Men alle vet at når et troll blir utsatt for lys så sprekker det, derfor må også volden frem i lyset hvis vi skal bli kvitt den.

Bruk denne dagen til å begynne å snakke mer om vold mot kvinner. Volden må frem i lyset. De som blir utsatt for vold må få hjelp og støtte. Hvis du opplever vold eller trusler fra noen rundt deg oppfordrer NSF Viken deg til å be om hjelp og søke støtte. For deg som lurer på om du kjenner noen; tør å spørre, vis at du bryr deg. Det forventes ikke at du skal kunne gi all hjelp, men kanskje kan du være den som bidrar til at en kvinne nær deg tør å be om hjelp.

Det er hjelp å få:

For deg som trenger hjelp:

Ved akutt fare ring: 112

Vold- og overgrepslinjen: 116 006

Krisesentertilbud nær deg: https://www.krisesenter.com/finn-ditt-senter/

Informasjon og oversikt over hjelpetilbud: www.dinutvei.no

Til deg som utøver vold: https://atv-stiftelsen.no/