Gå til sidens hovedinnhold

75 flere studieplasser til Østfold

Koronakrisen ikke er et unntak, flere vil ta utdanning når det er dårlige tider. Forfatterne, Ingjerd Schou og Joakim Karlsen, gleder seg over at regjeringen foreslår 75 nye studieplasser ved Høgskolen i Østfold.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Søkertallene fra Samordna opptak til høyskole og universitet i år viste at rekordmange søkte seg til høyere utdanning. Også tidligere kriser at vist oss at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Årets søkertall viser at koronakrisen ikke er et unntak.

Nå kommer vi med en gladmelding til de mange tusen som søkte høyere utdanning i vår. Regjeringen oppretter 4000 flere studieplasser rundt omkring i landet. Så lenge Stortinget sier ja, kommer disse studieplassene til høsten.

Høgskolen i Østfold er en av utdanningsinstitusjonene som får flere studieplasser. Det betyr at flere får gleden av å studere i vårt nærområde Østfold. Det er viktig å få flere i utdanning i yrker vi har behov for fremover. Derfor er det bra at regjeringen nå vil opprette så mange flere studieplasser innen helse- og sosialfag, lærerutdanningene og for matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Det innebærer et løft for flere fagfelt at vi nå øker kapasiteten ved disse utdanningene.

Norge skal gjennom en langvarig omstilling, også helt uavhengig av koronakrisen. Vi må sørge for at arbeidstagere har den kompetansen arbeidslivet etterspør og sørge for å få flere i arbeid. Utdanning er nøkkelen til å få det til. Derfor er det så bra at vi har en regjering som satser så mye på kunnskap og kompetanse, hvor de blant annet la frem stortingsmeldingen «Lære hele livet» – en kompetansereform.

I regjeringens forslag er de 4000 studieplassene fordelt slik; Helse og sosialfag: 1123 plasser, Lærerutdanningene: 550 plasser, Matematikk, naturvitenskap og teknologi: 1472 plasser, Juridisk og økonomisk-administrative fag: 833 plasser, Animasjon, utøvende musikk, film og kunst: 22 plasser. Østfold får 75 plasser fordelt på ulike linjer og er et svar på meldinger om hvor det er kapasitet og behov markedet trenger.

Det er en stor glede å legge til rette for 4000 nye studieplasser rundt om i Norge. Som samfunn går vi usikre tider i møte, og mange søker seg til studier eller vil omskoleres. Nå kan enda flere søkere få studieplass innen et område de søker seg til. Særlig løftet på studieplasser innen helse- og omsorgsfag på Høgskolen Østfold/Kråkerøy, er gledelig.

Studieplassene er viktige, og vi vet at de kommer godt med. Det innebærer et løft for flere fagfelt at vi nå øker kapasiteten ved disse utdanningene. Vi må være rustet for fremtiden, og utdanning er med og sørger for at vi kan møte det som kommer med kunnskap, erfaring og løsninger.

Høgskolen i Østfold, studiested Halden har etablert seg som en viktig institusjon for lærerutdanning. Norge mangler kvalifiserte lærere flere steder i landet. Ved å åpne opp for flere plasser på lærerutdanningen bidrar regjeringen til å sikre kvalifiserte lærere for alle barn i Norge. Dette viser også at regjeringen støtter opp under det regionale høgskolesystemet som bidrar til å kompetanse og utvikling i hele landet.

Dette bidrar også til et løft regionalt, ved at flere universiteter og høyskoler rundt om i landet får enda større kapasitet. Vi er glade for å kunne gi et økt tilbud innen disse fagområdene i ulike regioner. Og kortreiste studieplasser er også av det gode, for den studerende, næringslivet og offentlige institusjoner.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.