1. april i år skrev Fredriksstad Blad en artikkel der det kommer frem at Glemmen videregående skole mister store deler av parkeringsplassen til et provisorisk bygg som blir satt opp til høsten og skal brukes av 200 elever ved voksenopplæringen i helse og oppvekstfag.

– Vårt hovedmål er å samle mest mulig opplæring for elever på hovedskolen, sier rektor Pål André Ramberg.

– Hvor mye av parkeringsplassen vil bli borte?

– Brakkene vil gå fra der det er el-bil-parkeringsplasser nå, ut til lyktestolpene og helt bort til gjerdet. Så fortsetter det videre som en L, og parkeringsplassene ved gymsalen blir også borte. Jeg har regnet meg ut til at det er 40 parkeringsplasser som forsvinner, forteller han.

– Vi jobber nå med å finne en løsning slik at de som har størst behov for parkering kan tilbys dette gratis også neste skoleår, sier han.

Og legger til:

– Det finnes ikke noe krav om at elever skal ha parkeringsplass på videregående opplæring. Elever som har kort avstand til skolen slik at de kan sykle eller gå, ingen individuelle behov eller har et tilfredsstillende kollektivtilbud, vil nok ikke bli prioritert her.

Derfor skal bygget til Glemmen

– Har det vært andre alternativer?

– Ja, vi kunne plassert bygget på Lisleby, sier han.

Men rektoren frykter en ny bygning på Lisleby vil binde skolen sterkere dit. På Glemmen er opplæringstilbudet fordelt på sju ulike lokasjoner, og det ønsker han å gjøre noe med.

Den delen av Glemmentomta der bygget plasseres, kan uansett ikke brukes til noe annet som følge av uavklarte forhold rundt jernbaneutbyggingen.

– Derfor har vi landet på å plassere det her – det ødelegger ikke for fremtidige planer.

Satt opp sykkelskur

– Vi har alle et ansvar for å gjøre dette best mulig for alle parter, derfor må også vi ansatte gjøre vårt.

Han forteller videre at de nylig satt opp sykkelskur der elever og ansatte kan sette fra seg sykkelen mens de er på skolen.

– Ingen vits å ta lappen

Daniel Fingarsen Aarvold (18) er elev ved Glemmen videregående skole, og gledet seg til å endelig kunne kjøre bil til skolen, men nå er han usikker på om det å ta lappen i det hele tatt blir verdt det hvis han ikke vil kunne parkere på skolen.

– Hvis det blir færre parkeringsplasser på skolen nå, tror jeg at jeg venter med å ta lappen til etter videregående. Det hadde gjort hverdagen min mye enklere hvis jeg kunne kjørt, men når det ikke er noe sted å parkere er det ingen vits, sier gutten fra Gressvik.

Han mener parkeringsplassene som allerede finnes nå, fylles opp veldig raskt.

Fra høsten av kommer det ytterligere 200 nye elever som følge av at voksenopplæringen flyttes fra Lisleby til hovedskolen.

– Mest sannsynlig kommer noen av disse til å kjøre bil til skolen, så jeg skjønner ikke hvordan det skal bli plass.

Rektor forteller at de nye elevene også oppfordres, på lik linje med de andre, å ta kollektiv transport, sykle eller gå hvis det er mulig.

Får ikke gratis buss

– Hvordan kommer du deg til skolen nå?

– Jeg tar buss, men jeg bor akkurat litt unna byen, så det er ikke så ofte den går. Dessuten regnes dette med hvorvidt du får busskort eller ikke med luftlinje fra skolen og hjem, istedenfor den faktiske veien. Derfor må jeg nå også betale for buss, når jeg i luftlinje bor akkurat på grensa til de seks kilometerne som skal til. Man tar jo ikke fly til skolen!

En annen elev i klassen til Daniel har allerede tatt lappen, og snur seg mot medelevene sine når dette tas opp i klasserommet og sier:

– Ja, ja da blir det buss igjen neste år da!