357 barn og ungdom i Fredrikstad har hatt korona – se hvor de er blitt smittet