Mens dronene flyr tett i oppmerksomheten vår har regjeringen handlet skog, vann og jord for vår alles sikkerhet. Det handler om beredskap for all fremtid.

I forrige uke ble det klart at regjeringen kjøper Meraker Brug for 2,6 milliarder kroner. Eiendommen er på 1,2 millioner mål. Mer enn dobbelt så stort som Oslo, det tilsvarer faktisk nesten en tredjedel av arealet i hele Østfold. 90 % av hele Meråker kommune og store områder i Malvik, Stjørdal og Steinkjer. Regjeringen har sikret at et stort stykke Norge med vannkraft, skog og jordbruksarealer forblir norsk.

Samtidig som regjeringen la frem gladnyheten på onsdag var det likevel enkelte som klaget. Både Høyre og FRP var raskt ute og mente det var «galskap» og «spesielt» at regjeringen ikke lot utenlandske aktører få kjøpe eiendommen.

Reaksjonen var ikke overraskende.

Det føyer seg inn i det som begynner å bli en trist tradisjon fra Høyre og FRP når det diskuteres nasjonalt eierskap. For to år siden sa daværende parlamentariske leder Trond Helleland at skogen «blir i Trøndelag, den blir der den er».

En slik holdning til nasjonalt eierskap kan i beste fall kalles naiv. For det er ingen tvil om at det betyr noe å ha eiendomsretten over store norske landområder.

I en tid hvor vi skjerper beredskapen på alle andre områder ville det vært uklokt å la 1,2 millioner mål norsk jord med vannkraftverk og alt som hører med havne på utenlandske hender.

Senterpartiet har alltid ment at det er svært uklokt å tillate at norske naturressurser selges ut av landet for all fremtid. Vi vet at kinesere står i kø for å få tilgang til markeder og sikre seg naturressurser. Kina har i flere år kjøpt opp store mengder matjord og skogressurser rundt om i verden, og Norge er intet unntak.

Her har kinesere forsøkt å sikre seg skogressurser, blant annet i Stange kommune, men foreløpig ikke lyktes.

De som derimot har lyktes er et tysk investeringsfond som fikk Erna Solberg og Sylvi Listhaugs velsignelse til å kjøpe en stor skogeiendom i Nord-Trøndelag i 2020. I det øyeblikket eierskapet ligger i aksjer kontrollert av et utenlandsk fond er det mye vanskeligere å vite hvilke interesser som egentlig styrer eiendommen.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon og presset på energiforsyningen vår viser tydelig at det betyr noe hvem som har eiendomsretten over Meraker Brug som blant annet har vannkraftverk på eiendommen.

Når vi i Senterpartiet og Arbeiderpartiet sørger for at du, jeg og den norske stat blir eier av 1,2 millioner mål med norske naturressurser er det mer enn en investering. Det er beredskap.

Eierskap betyr makt og kontroll, og vi har nå sikret norsk kontroll over eiendommen fremfor utenlandske interesser. Det er dette vi i Senterpartiet mener når vi snakker om nasjonal kontroll og beredskap i hele Norge.

Det hjelper lite å eie 1 prosent av alle verdens aksjer om vi samtidig har solgt 90 prosent av en norsk kommune til utlandet. Et folk som er leilendinger i sitt eget land har liten nytte av milliarder på bok. Derfor er jeg glad vi har ofret noen aksjepapirer til fordel for verdifulle skogsarealer og norske fossefall.

Norsk eierskap til våre felles naturressurser er avgjørende for å være herre i eget hus også i fremtiden.