Gå til sidens hovedinnhold

1874 sider – som ingen har lest?

«I denne saken er det dessuten ikke et valg mellom alternativer. Politikerne må enten si ja eller nei til ordførerens innstilling. Ingen tør selvfølgelig si nei.»

Spaltist

Dette er ikke en insinuasjon om at politikerne ikke gjør jobben sin, men et spørsmål om det er mulig å gjøre jobben sin på en forsvarlig måte når det til bystyret møte torsdag og fredag denne uken forelå 1874 sider med saksdokumenter. Ifølge de opplysningene jeg har fått, ble saksdokumentene sendt til bystyrerepresentantene ti dager i forveien, kanskje 11 eller 12 dager.

1874 sider er omtrent sju bøker med 250 sider. Det er ingen bystyrerepresentant som klarer å lese sju bøker på 10–12 dager ved siden av jobb og familieliv, langt mindre vanskelige saksdokumenter som ligger til grunn for store, kompliserte og viktige saksdokumenter, som budsjettet og utbyggingen av Frevar.

Det tar «utrolig mye tid»

Da Terje Moland Pedersen trakk seg fra kommunestyret etter 28 år, uttalte han i et intervju med Fredriksstad Blad 20. juni 2018, at det tar «utrolig mye tid» å sitte i bystyret. Han viste til at sakskartet til det siste bystyremøtet (før intervjuet) hadde 1860 sider med saksdokumenter, og at det derfor er en «kjempejobb» å forberede seg til bystyret for folk som ikke kan gjøre dette i arbeidstiden.

Det er alvorlig for demokratiet hvis arbeidsmengden for lokalpolitikerne er blitt en trussel mot lokaldemokratiet? Hvis bystyrerepresentantene må lese så mange sider saksdokumenter at det går ut over et normalt liv, er det en effektiv hindring for at folk vil stille på partienes kommunevalglister.

Enda verre er det hvis politikerne ikke klarer å sette seg tilstrekkelig inn i sakene de skal vedta. En investering på 1,8 milliarder i Frevars nye renseanlegg–for øvrig tidenes største investering for borgerne, velgerne og skattebetalerne–krever at politikerne setter seg grundig inn i det de skal vedta. I denne saken er det dessuten ikke et valg mellom alternativer. Politikerne må enten si ja eller nei til ordførerens innstilling. Ingen tør selvfølgelig si nei.

Men hvor er det blitt av sarpingene? Mange synes det er merkelig at ikke Fredrikstad og Sarpsborg kan samarbeide om et renseanlegg på like premisser. Så langt synes det som det politiske flertallet i Fredrikstad ikke vil ha med Sarpsborg som eiere, mens en samlet opposisjon ønsker å invitere Sarpsborg inn som medeiere.

Styrker makten

Nå er det selvfølgelig ikke slik at verken forslaget til kommunebudsjett eller investeringene i Frevar kommer som julekvelden på kjerringa. For det første er budsjettet diskutert i formannskapet, og deler av det er diskutert i de folkevalgte (sektor) utvalgene, og sikkert også i partigruppene. Men for dem som ikke sitter i formannskapet, blir det åpenbart vanskelig å gå inn i en reell budsjettdebatt både om kommunedirektørens budsjettinnstilling og formannskapets budsjettforslag.

I sum fører dette til at makten konsentreres hos de meget godt betalte heltidspolitikerne som har anledning til å jobbe med politikk på heltid. Men selv ledende politikere som Atle Ottesen og andre medlemmer av «Lykkeberg-partiet», kan lett følge hakk i hæl med kommunedirektøren. Hvis og når det skjer, svekkes den politiske styringen til fordel for byråkratiet, som i mange kommuner nå styrkes med enda bedre betalte toppbyråkrater.

Isegran-direktørens arroganse

Isegran Eiendom vil ikke følge Offentleglova. Først innhentet direktøren et notat fra en advokat som fastslår at selskapet «klart» faller utenfor Offentleglova. Etter at fylkesmannen i et svar på en klage fra Fredriksstad Blad, har fastslått at «Isegran Eiendom AS er omfattet av offentleglovas regler» og derfor har opphever avslaget på innsynskravet fra Fredriksstad Blad, stritter direktør Arild Mortensen imot. I et svar på innsynsbegjæringen skriver han at Isegran Eiendoms foreløpig er uenig med fylkesmannens avgjørelse, og at selskapet arbeider med å ta stilling til hvordan fylkesmannens vurdering skal følges opp.

La dette vær klart: Stortinget har vedtatt Offentleglova der fylkesmannen er gjort til klageinstans for avslag på innsyn i saksdokumenter i kommunene. Fylkesmannen har talt, men ledelsen i Isegran Eiendom bruker borgernes, velgernes og skattebetalernes penger til å kjempe imot at Offentleglova skal gjelde for selskapet. Det er en uforståelig form for arroganse.

Les også

Fylkesmannen: Folk har rett på innsyn i eiendomsselskapet

Kommentarer til denne saken