Ap og LO ytrer seg i det ene innlegget etter det andre i avisen med bruk av banneord og negative karakteristikker av sine politiske motstandere. Etter min mening et flaut, banalt og kritikkverdig språknivå. Tenker det er greit å minne Ap-ledelsen samt LO-ledelsen om noen sider som de bør ta til seg som gjelder i Fredrikstad under deres felles styre siste årene.

■ Ap har kjøpt konsulenttjenester og advokattjenester fra private, for titalls millioner av skattebetalernes penger, til styringshjelp og beskyttelse mot ansatte/varslere de siste par årene.

■ Aldri har flere ansatte i kommunen varslet om dårlige arbeidsforhold og opplevd mobbing og trakassering enn under Ap siste årene.

■ Aldri har det blitt nedlagt flere sykehjemsplasser enn siste årene med Ap.

■ Aldri har innbyggerne opplevd å få så mange forskjellige ansatte fra hjemmetjenesten inn i eget hjem som de siste årene med Ap.

■ Aldri har det vært flere deltidsansatte enn siste årene med Ap.

■ Aldri har sosialhjelpsutbetalingene vært høyere enn siste årene med Ap.

■ Aldri har den enkeltes kostnad for å få hjemmetjeneste og sykehjemsplass vært høyere enn siste årene med Ap.

■ Aldri har kommunale avgifter vært høyere enn siste årene med Ap.

LO-sjefen har plass i bystyret for Ap og sørger for kommandolinjene.

■ Aldri har det vært flere privatskoler i Fredrikstad enn siste årene med Ap.

■ Aldri har kostnadsnivået i kommunen vært høyere enn siste årene med Ap.

■ Aldri har kommunens gjeldsbyrde vært høyere enn siste årene med Ap.

■ Aldri har det vært flere klager for manglende tjenester enn under Ap.

■ Aldri har det vært flere som kommunen må holde med bolig enn siste årene med Ap.

■ Aldri har det vært flere fattige i Fredrikstad enn siste årene med Ap.

■ Aldri har det tatt lenger tid for behandling av bygge- og reguleringssaker som siste årene med Ap.

■ Aldri har det vært flere ubehandlede hull i kommunale veier enn siste årene med Ap.

■ Aldri har det vært gjennomført så store kutt og planer om kutt i tjenestene som siste årene med Ap.

■ Aldri har det vært så få demonstrasjoner mot kutt i tjenestene som de siste årene med Ap-styre. Årsaken er sannsynlig redsel for sanksjoner.

Det er mulig å fjerne eiendomsskatten

Resultatutviklingen siste årene med Ap har gått i negativ retning til tross for økte skatteinntekter og overføringer. Ap pynter på sin manglende evne til styring med skyhøy eiendomsskatt, men selv hevder de at de har orden i økonomien. Hver krone betales av fattige og rike innbyggere.

Dette er noe av det Ap og LO holder på med. LO-sjefen har plass i bystyret for Ap og sørger for kommandolinjene.

Alternativet til den dårlige utviklingen vi har sett de siste årene med Ap, er å bytte dem ut ved valget. At Ap og LO selv mener de er det beste alternativet forsterker behovet for utskifting. Innbyggerne trenger ny politisk ledelse.