De 29 søkerne ba opprinnelig om 2.259.412 kroner, men mange av søknadene er avslått på grunn av formelle feil, at de ikke fyller kriteriene for penger eller at de har søkt til feil adresse.

Noen av søkerne er ikke medlemmer av frivillighetsregisteret (som for eksempel Almveien velforening, Onsøy bygdekvinnelag og Nordre Kråkerøy Tomtefesteforening) eller de mangler en avtale med grunneier (Fredrikstad Skiklubb) eller søknaden avvises fordi tiltaket er innarbeidet allerede og/eller søknaden om midler minner mer om ren driftsstøtte.

Engelsviken frempå

Engelsviken Lokalsamfunnsutvalg var veldig frempå i denne søkerrunden, og de hadde hele sju tiltak de ba om penger til. De får til båtførerkurs og sikkerhet på sjøen, til førstehjelp og sikkerhet i bygdesamfunnet og LAN-infrastruktur for ungdom på velhuset. Totalsummen endte på 69.900 kroner, og de søkte om 148.400.

Bydalen Vel ønsker solide blomsterkasser ved Wiesebanen og får ja til 25.000 kroner.

Fredrikstad Aktivitetsråd får 20.000 til et forprosjekt for aktive ungdomsliv på Gressvik, og Fredrikstad Janitsjarskole får 30.000 til Korps Cæmp 2020.

På Lisleby skal de få 50.000 kroner til «Med hjerte for Lisleby», en kulturfestival i 2020. Målet er å bygge nærhet mellom innbyggere av ulik etnisk og religiøs bakgrunn, på tvers av generasjoner. Frivilligsentralene står bak søknaden.

Gamle Falchåsen velforening vil se på og utrede et nærområdeanlegg, og de får 150.000 til forprosjektering.

Lervik velforening vil ha penger til badetrapp på Lervikbrygga og bevilges 12.625 kroner.

Lys og sykkelbane

Manstad lokalsamfunnsutvalg vil skape pumptrack sykkelbane, og den mottar 175.000 kroner.

Nabbetorp lokalsamfunnsutvalg vil ha det lysere på sitt anlegg på Skakkeløkka, og det blir 25.000 korner til to lysmaster.

Bygdeungdomslaget i Onsøy får penger til nybygg. 65.000 kroner til potten for universell utforming får de. Byggesøknaden er allerede godkjent.

Slevik lokalsamfunnsutvalgs tur til Strømtangen får 14.625 kroner til sitt tiltak, fordi det har faglige sider ved seg, og vi snakker om lokalhistorie, naturopplevelser og fysisk aktivitet.

Venneforeningen Hurrød er siste på listen. De får 163.370 kroner til isbaner i vinterparken på Hurrød, inkludert to helårsvant med vinterpakke som skal driftes på dugnad av foreningen.