14 Fredrikstad-bedrifter har varslet om masseoppsigelser og permitteringer – flere hundre kan bli berørt

Rundt 200 ansatte ved 14 ulike Fredrikstad-bedrifter kan bli berørt av permitteringer og masseoppsigelser den nærmeste tiden. Det reelle tallet i kommunen er trolig langt høyere.