14 Fredrikstad-bedrifter har varslet om masseoppsigelser og permitteringer – flere hundre kan bli berørt