14 barn og ungdommer har hatt korona i Fredrikstad – alle er blitt smittet hjemme

Ingen av dem under 18 år som har hatt korona i Fredrikstad, har vært alvorlig syke. Alle har fått viruset hjemme, og halvparten ble smittet i mars.