– Vi har sett at løsningen vi valgte egentlig ikke er god nok, sier Siri Martinsen (Ap), Fredrikstad-ordfører og leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma.

I forrige uke besluttet styringsgruppa å avslutte pilotprosjektet med de grønne bysyklene i Fredrikstad og Sarpsborg – og heller be de to kommunene om å ta en vurdering av behovet.

For interessen for de 52 bysyklene i Fredrikstad (og de 40 syklene i Sarpsborg) må sies å ha vært særdeles liten.

Brukes lite

Mellom mars og juli i år ble Fredrikstads 52 bysykler brukt totalt 2.227 ganger. Det vil si at hver av de 52 syklene er brukt mindre enn 43 ganger på fem måneder – noe som igjen betyr at de er brukt mindre enn 0,28 ganger per dag.

Det går med andre ord i snitt mellom tre og fire dager mellom hver gang hver av bysyklene blir brukt.

Det var i 2017 at styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma vedtok å gjennomføre et treårig pilotprosjekt med bysykler. Ordningen var tenkt innrettet mot arbeidsreisende med stasjoner ved innfartsparkeringer og kollektivknutepunkt. Syklene skulle være en del av en kombinasjonsreise.

130 kroner per tur

Høsten 2020 var syklene på plass.

– Målet vårt er at sykkelen igjen skal bli et foretrukket transportmiddel i byen vår, sa daværende ordfører og nåværende samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da.

Men tallene indikerer at folk har foretrukket helt andre alternativer, og tidligere i år kunne Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad melde at det hadde kostet 180 kroner hver eneste gang gang noen hadde brukt en slik sykkel i 2021.

Prisen per sykkeltur i år er lavere, men likevel høy: Deler man de 540.000 kronene syklene har kostet til og med august med de 4.172 turene som har vært gjennomført, er prislappen nesten 130 kroner.

Årsaken til at saken med bysykler i Nedre Glomma kom på bordet til styringsgruppa nå, er at kontrakten med leverandøren av syklene avsluttes 31. november.

– Trenger mer fleksibel løsning

– I utgangspunktet var dette tenkt som en løsning i forbindelse med reiser til og fra jobb, men vi ser også at det er behov for generell grønn mobilitet. Nå er vi kommet dit at vi trenger en mer fleksibel løsning, sier Martinsen.

Hun peker blant annet på det faktum at bysyklene ikke kan parkeres noe annet sted enn i det samme stativet der du tok sykkelen.

– Vi gjør dette fordi vi trenger bedre løsninger. Det har vært veldig lite fleksibelt at stasjonene er for få og at man ikke kan sette fra seg sykkelen i hvilket stativ man vil. Nå er det viktig at vi lytter til folk og brukerne, sier Martinsen.

– Er du overrasket over at interessen har vært så liten?

– Jeg tenker at denne erfaringen ruster oss bedre når det gjelder fremtidige løsninger. Vi ser erfaringer fra andre byer og vi lærer av den ordningen vi hatt, sier Martinsen.

Har kostet over 3,3 millioner

Nå blir det opp til Fredrikstad og Sarpsborg å finne ut om det er behov for en bysykkelløsning og hvordan den i så fall bør være. Martinsen har tro på at det skal la seg gjøre å finne en annen løsning.

– Kan det være en ny løsning på plass neste sommer?

– Det tør jeg ikke å tidfeste. Vi er prisgitt mange ting som skal skje, men jeg er generelt utålmodig når det gjelder grønn mobilitet.

Bysykkelprosjektet er finansiert av bypakkemidler, og driften og investeringer har så langt (til og med august) kostet 3,31 millioner kroner, opplyser Thomas Pettersen, rådgiver i Bypakke Nedre Glomma.