121 dager med korona har kostet kommunen over 50 millioner kroner

Koronapandemien har gjort et dypt innhugg i kommuneøkonomien. Lønnsutgiftene har foreløpig økt med 23 millioner kroner, og stengte skoler, barnehager, idrettshaller, bassenger og kino har gitt enorme tap.