121 dager med korona har kostet kommunen over 50 millioner kroner