Foreningen ble dannet den 28. april i 1922 som en ren jegerforening og navnet ble «Fredriksstad og Omegns Jægerforening».

Sport og viltpleie

Generalforsamlingen ble avholdt på Phønix som det passet seg den gang, da det var distriktets bedrestilte jegere som hadde høyere samfunnsposisjoner eller store gårder og eiendommer som sto bak initiativet. Så som politimester, jurister, godseiere, brukseiere og militære.

På den tiden ble jakt sett på som en sport og fritidsbeskjeftigelse, av de bedrestilte i samfunnet. Det var nok ikke matauke de hadde i tankene da foreningen ble startet, men tanken om å beskytte sine interesser var nok til stede. Motarbeidelse av ulovlig jakt var en viktig oppgave, men viltpleie, bekjempelse av skadevilt og opplæring av jaktutøvelse var hovedoppgavene.

Fiskekultivering

På 30-tallet begynte man også med fiskekultivering ved å kjøpe ørretyngel som ble satt ut i såkalte settefiskanlegg som ble bygget i Tvetervannet i Skjeberg, da Fredrikstad kommune hadde rettighetene til det som drikkevannskilde.

Etter et år eller to, ble ørreten satt ut i forskjellige tjern både i Skjeberg og Fredrikstad. I 1950 ble navnet på foreningen «Fredriksstad og Omegns Jæger- og Fiskerforening».

Fiskekultivering ble en stor aktivitet etter hvert og man begynte også å samarbeide med «Arbeidernes Jeger og Fiskerforening Fredrikstad» som hadde sitt utspring i Arbeiderpartiet på Kråkerøy i 1952. Dette gikk bra og man valgte å slå sammen de to foreningene i 1968.

Les også

Jacqueline (28) ba med seg mamma på introduksjonsjakt: – Jeg visste at mamma hadde en drøm om å jakte

Ørretfiske i Bjørndalen

Et fiskeeventyr som mange i Fredrikstad har vært med på, er ørretfiske i Bjørndalen. Det startet i 1960 da man fikk lov av Fredrikstad kommune til å sette ut ørret i Bjørndalen. Dette utviklet seg utover 60-, 70- og 80- tallet til eget oppdrettsanlegg for regnbueørret som ble satt ut i Bjørndalsdammene.

Klekkeri for laks ble også bygget. Man fanget laks i Ågårdselva som ble strøket for rogn og melke som da ble lagt til klekking i anlegget.

Lakseyngelen ble da senere satt ut i Ågårdselva og Glomma. Disse aktiviteten avtok frem mot 2.000-tallet av forskjellige årsaker, da tidene forandrer seg. Dugnadsarbeider av slike dimensjoner lar seg ikke gjennomføre i dag.

Fasanoppdrett

På jaktsiden jobbet man hele tiden med å skaffe jaktterreng for småvilt til jegerne også utenfor Østfold. Her i distriktet ble det blant annet jaktet på Kråkerøy, Hankø, Onsøy og Nes Herregård.

Det ble drevet med oppdrett av fasaner, rapphøns og hare som ble satt ut både for jakt og hundetrening. Etter hvert ble fasaner og rapphøns bare brukt til hundetrening da de ikke greide å etablere og formere seg på en naturlig måte. Oppdrett av fasaner varte helt frem på 70-tallet på Kråkerøy.

Lerdueskyting

Lerdueskyting har alltid vært en viktig del av jegeropplæringen. Den første lerduekasteren ble kjøpt i 1928. I 1957 ble det inngått avtale med Forsvaret i Gamlebyen om å bruke den på Regimentsmyra ved Torsnesveien.

Planer for lerduebaner ble utarbeidet og i 1974 var et moderne anlegg ferdig med en jegertrapbane og en skeetbane.

På den tiden var aktiviteten stor og medlemmene mange. Det ble besluttet å bygge et klubbhus som sto ferdig i Åsebråten i 1989.

Tiden gikk og leieavtalen med forsvaret utgikk i 2011. Forsvaret solgte sine øvingsområder på Østsiden til Fredrikstad kommune. De stilte heldigvis opp og ga oss en ny festeavtale på Regimentsmyra for 40 år.

Anlegget har blitt bygget om etter moderne krav og inkluderer også bygging av et nytt mindre klubbhus. Huset i Åsebråten er bortleid til barnehage og vedtatt solgt da det er for stort å drifte med dagens aktiviteter.

Aktiv 100-åring

Som man ser er det en 100-åring som har vært aktiv på mange områder og engasjert folk i Fredrikstad i alle år. I de mest aktive årene på 60-, 70- og 80-tallet gikk det ikke mange dagene mellom hver sak angående foreningen sto omtalt i Fredriksstad Blad eller Demokraten.

For øvrig så har foreningen laget en bok i anledning jubileet, som tar for seg hele historien mer detaljert og med mange fine bilder. Den kan kjøpes ved henvendelse til foreningen.