Fattigdom handler om å ikke ha nok penger til å betale for enkle behov som mat, klær, eller bolig. Men samtidig handler ikke fattigdom bare om det å ikke ha nok penger, det handler også om å ikke ha nok til å engasjere seg til rekreasjonelle aktiviteter. For eksempel, det å ikke ha råd til å sende barn på en dagstur med klassekameratene sine, eller til en bursdagsfest.

I mange land er det også det å ikke kunne betale for medisiner eller helsehjelp når et barn blir syk. Dette er resultater av det å leve under fattigdom. De som ikke har råd til å betale for mat eller bolig klarer rett og slett ikke å ta disse andre utgiftene i betraktning. Når folk er ekskludert fra samfunnet, når de har lav utdanning og når de har en høyere sårbarhet til sykdommer, er det negative konsekvenser for samfunnet. Vi betaler alle prisen for fattigdom. Blant annet med penger som går til velferdsorganisasjoner, skatt som overføres til NAV eller indirekte via rettssystemet. Fattigdom påvirker alle sider av økonomien.

Med hjelp fra de forskjellige organisasjonene klarer mange av menneskene som lever under fattigdom å leve et tilnærmet fullverdig liv. (De har akkurat nok mat, klær og råd til husleien.)

Det er forskjell på i hvilken grad familier eller en person lever i fattigdom. Har de bare ikke råd til det de har lyst på, eller er det et spørsmål om å ha råd til ting man trenger (mat, klær, hus, osv.) For NAV i hvert fall, går mest støtte i sosialhjelp. Sosialhjelp er altså at de gir dem en trygd, som vil hjelpe dem med å betale for de forskjellige tingene de trenger for å leve. NAV styres av staten, og 1/3 av statens penger går til NAV. Hvor mye hver enkelt person eller familie får i sosialhjelp kan variere mye, men har en maksimumsgrense slik at kun nødvendige behov dekkes.

Vi ser ikke fattigdom så mye, for å være fattig i Fredrikstad, eller Norge generelt, er ikke det samme som å være fattig i Guatemala.

De som lever under fattigdom kan føle seg ensomme og utenfor i samfunnet. Det kan også være at de har falt utenfor på grunn av rusmisbruk, sykdom og innvandring hvor de har rømt fra sitt gamle liv og må starte helt på nytt. For disse menneskene kan det være vanskelig å komme tilbake inn i samfunnet, og de kan bli værende utenfor i lange perioder. De kan ha vanskeligheter med å få jobb, og det kan hende kommunikasjonen er lav siden de ikke kan snakke norsk. Røde Kors tilbyr nettverksgrupper for flyktninger, rusmisbrukere, folk med sosial angst og langtids-syke. Det er en veldig kompleks sak hvordan en faller ut av samfunnet. Derfor har vi organisasjoner som blant annet Røde Kors som kan hjelpe den enkelte å bygge nettverk.

Tilbyr organisasjoner hjelp for dem som har dårlig råd?

NAV hjelper primært med å støtte de fattige gjennom sosialhjelp. Det betyr ikke at familiene kan kjøpe hva enn de vil med de pengene. Hvis de trenger støtte med husleie for eksempel, vil det mest sannsynlig støttes. Men hvis saken er om å kjøpe nye treningssko, er det helt klart en vurderingssak. Hvis familien trenger en ny mobil, blir det ikke den dyreste mobilen de får støtte til. Det er også fullt mulig å spare opp penger etter tid for å få muligheter til å gjøre noe i fremtiden.

Frivillige organisasjoner i Norge fokuserer på andre ting enn NAV. De ser mer på den sosiale siden av fattigdom. Røde Kors gir blant annet muligheter for folk som ikke har råd, til å kunne ha aktiviteter på fritiden. Dette lar dem også bygge nettverk blant hverandre. Dette er aktiviteter som blant annet gratis kino eller spill-kvelder. Røde Kors støtter ikke rent økonomisk. Røde Kors lar barn som lever under fattigdom få leve et mer fullverdig liv sosialt. Røde Kors støtter også folk med norsk språk-trening, noe som er det viktigste når det gjelder å komme seg i arbeid. Dette kan fort bli vanskelig. Man kan gå fra å være godt utdannet til et null. Om disse menneskene kommer fra krigssoner, lider de også kanskje av traumer. Dette kan Røde Kors hjelpe til med, de kan nemlig tilby profesjonell psykologisk førstehjelp.

Hva kan DU gjøre for å hjelpe?

Det er fint om du støtter en venn med foreldre som kanskje ikke har råd til å kjøre eller reise. Blant annet om du merker at han ikke får vært med på en fotballkamp eller bursdag så kan du si til han at du kan kjøre dem. Det kan hjelpes med småting, som å spandere mat om et sånt problem oppstår. Noe som er grunnleggende er å skape bevissthet i samfunnet om at det er fattigdom i samfunnet. Det er ikke mange som vet hvor det er fattigdom, for de fattige er tilbakeholdende og vil ikke nødvendigvis vise seg for andre. Hvis du er bevisst og skaper bevissthet i det miljøet du lever i om at dette er et problem, vil det hjelpe situasjonen veldig mye. Lever man et godt liv, ha litt empati og gi et annet perspektiv på saker som andre kanskje ikke har tenkt på. Engasjer deg og gi ditt bidrag! Det er mange organisasjoner som aksepterer donasjoner av alt fra klær til penger.

Hvordan ligger det an med fattigdom i Fredrikstad?

Fattigdomsproblematikken er omfattende og påvirker vår fremtid mest, dvs. barna. Barn med en tøff oppvekst, havner ofte i situasjoner som de ikke kommer seg ut av. Unger blir ofte ofre. Det er imidlertid mange ordninger som prøver å fikse dette problemet. Det er vanskelig å skaffe arbeid til folk, samtidig som at næringslivet som skaffer jobb er et behov. De er avhengige av at de som er arbeidsledige passer inn i de ledige jobbene. For eksempel i Stavanger under oljekrisen hvor mange kvalifiserte mistet jobben. Det var mange ledige jobber, men en geolog passer jo ikke på en oljerigg. Det er vanskelig å si om Fredrikstad er en fattig eller rik kommune, men noe som er sikkert, er at fattigdom finnes overalt. Vi ser ikke fattigdom så mye, for å være fattig i Fredrikstad, eller Norge generelt, er ikke det samme som å være fattig i Guatemala.

Fattigdom er et sammensatt og komplekst problem. Det finnes ikke enkle løsninger. Det er mange faktorer som påvirker problemet som genetikk, psykologi og kultur m.m.. Det er en vanskelig jobb å komme med en løsning som løser problemet for alle de ulike faktorene. Det som trengs er at samfunnet jobber sammen om en god løsning for alle!