10 innlagte og 4 utskrevet fra Sykehuset Østfold

Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef Sykehuset Østfold.

Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef Sykehuset Østfold. Foto:

Det har kommet to nye pasienter med koronavirus til Sykehuset Østfold.

DEL

(Sarpsborg Arbeiderblad) Nå er det 10 pasienter innlagt med covid-19, men økningen er mindre enn ved andre sykehus.

- Nå er det 10 innlagte i sykehuset. Sykehuset Østfold har ligget på topp fem på oversikten over innleggelser i Norge, noe som samsvarer godt med at vi er et av landets største akuttsykehus. I helgen ser vi imidlertid at sykehusene i hovedstadsområdet rykker fra – Oslo universitetssykehus, Ahus, Bærum sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Det er også en økning i Bergen, opplyser kommunikasjonssjef ved sykehuset, Bjørn Hødal.

Få innlagte

Sent søndag melder sykehuset at det er 10 innlagte pasienter med covid-19. Hvor de er fra kommer ikke fram, men det er pasienter som sokner til området som har Sykehuset Østfold som sitt område.

– Hvor mange er det som sokner til SØ?

– Per tredje kvartal 2019 var det 317.000 i SØ opptaksområde. Dette er Østfold, Rømskog og Vestby kommune, forteller Hødal som forteller at det totalt er 1895 innbyggere som er testet for koronaviruset.

– Av disse har 105 vært covid-19 positive. Vi har også testet 762 medarbeidere i SØ og 11 av disse har vært covid-19 positive. Merk at for helsepersonell med pasientkontakt er det etter FHI sine føringer en lavere terskel for å teste seg. Vi har også medarbeidere som bor utenfor vårt opptaksområde, sier Hødal.

– Gledelig utvikling

Sykehuset Østfold melder hver dag antall innlagte, men også antall medarbeidere i karantene. Søndag kveld var det 246 medarbeidere i karantene og det er betydelig lavere enn dagen før. Da var det 378 i karantene. Det er per søndag 11 medarbeidere ved sykehuset som har covid-19 smitte.

Antall medarbeidere i karantene har gått ned, og antall pasienter innlagte ved SØ er stabilt. Fra lørdag til søndag er det en økning med to.

– I Sykehuset Østfold har antallet pasienter økt jevnt siden vi fikk inn de to første 10. mars. Til nå er også fire pasienter utskrevet fra sykehuset, og det er en gledelig utvikling, avslutter Bjørn Hødal.

Artikkeltags