Den røde fane:  Utsnitt av Ragnar Aulies maleri som henger i rådhushallen i Oslo.

En fanesak

Fanen har røtter helt tilbake til antikkens militærmakter, først i middelalderen ble de første laugene dannet av håndverkere. Dagens fagforeninger har tatt vare på de gamle symbolene på sine faner.
Publisert