<!-- Uncomment for testing component with manifesto --> <!-- <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> --> <div class="personalia_category am-js-responsiveElement"> <div class="title_container"> <div class="title"> <a href="/vis/personalia/greetings/kinds/valentine" class="am-txt-scale--large-flex uifont title__link"> Valentinsdag </a> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="uifont actions__btn actions__btn--colored" style="background:#2D77A2; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="uifont actions__btn actions__btn--plain" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="greetings_container"> <div class="uifont greeting"> <a href="/vis/personalia/greetings/32707745"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/f-b/lifeloop/valentine/20180214225452-750-pfv1/500sq.jpg' class="greeting__image" alt="Mikkal" title="Mikkal" /> </a> <p class="uifont greeting__text"> Mikkal = ♥ </p> </div> <div class="uifont greeting"> <a href="/vis/personalia/greetings/32705629"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/f-b/lifeloop/valentine/20180214202021-623-v4fn/500sq.jpg' class="greeting__image" alt="Pia" title="Pia" /> </a> <p class="uifont greeting__text"> Pia = ♥ </p> </div> <div class="uifont greeting"> <a href="/vis/personalia/greetings/32705473"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/f-b/lifeloop/valentine/20180214192236-1000-h0yx/500sq.jpg' class="greeting__image" alt="Lena Ørmen" title="Lena Ørmen" /> </a> <p class="uifont greeting__text"> Lena Ørmen = ♥ </p> </div> <div class="uifont greeting"> <a href="/vis/personalia/greetings/32705059"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/f-b/lifeloop/valentine/20180214185725-1000-njxe/500sq.jpg' class="greeting__image" alt="Amanda ❤️" title="Amanda ❤️" /> </a> <p class="uifont greeting__text"> Amanda ❤️ = ♥ </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div> <script> if(am && am.ResponsiveElements) { am.ResponsiveElements.getInstance().collectAndProcess(); } else { setTimeout(function() { am.ResponsiveElements.getInstance().collectAndProcess(); }, 1000); } </script>

nyhetsbrev!

Få de aller viktigste Fredrikstad-nyhetene på e-post hver kveld!

<div class="magnum-smartembed-main"> <article class="main"> <a class="container" href="https://www.f-b.no/utgave/hele-landets-nettavis/edition/5a8bffad5f648e2f2c5c784e/1/5-95-6042"> <div class="header"> <div class="text">Nettavisen</div> </div> <figure> <img src="https://g.api.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_900_1600_l_f/0000/berg/2018/2/19/16/1519054000666.jpg?chk&#x3D;34FD30" class="main-image" /> <div class="overlay"> <div class="overlay-premium"> <svg class="mainStory" viewBox="0 0 31 31" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <rect x="13" y="5" width="5" height="21" fill="white"></rect> <rect x="5" y="13" width="21" height="5" fill="white"></rect> </svg> </div> </div> <h2 class="mainTitle">Parkeringskaos på Haukeland</h2> </figure> </a> </article> <section class="more_articles"> <p class="more">Flere saker fra utgaven:</p> <ul> <li> <svg class="articles_svg" viewBox="0 0 31 31" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <rect x="13" y="5" width="5" height="21" fill="white"></rect> <rect x="5" y="13" width="21" height="5" fill="white"></rect> </svg> <h2 class="title"><a href="https://www.f-b.no/utgave/hele-landets-nettavis/edition/5a8bffad5f648e2f2c5c784e/2/5-34-794305">Da kommunen mandag kom over dette overnattingsstedet i Tromsø sentrum, ble det stengt ned umiddelbart</a></h2> </li> <li> <svg class="articles_svg" viewBox="0 0 31 31" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <rect x="13" y="5" width="5" height="21" fill="white"></rect> <rect x="5" y="13" width="21" height="5" fill="white"></rect> </svg> <h2 class="title"><a href="https://www.f-b.no/utgave/hele-landets-nettavis/edition/5a8bffad5f648e2f2c5c784e/3/5-34-794659">Her blir Tromsø-turistene kastet ut av bygget midt på natta i ti minusgrader</a></h2> </li> </ul> </section> </div>

Sjekk hva huset til naboen ble solgt for

Her kan du søke i dødsannonsene

<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">I Dag</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#2D77A2; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32761158"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/f-b/lifeloop/birthday/20180219170514-1334-xl5w/500sq.jpg' class="image" alt="Didrik Skofteby" title="Didrik Skofteby" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Didrik Skofteby er 4 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32707745"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/f-b/lifeloop/valentine/20180214225452-750-pfv1/500sq.jpg' class="image" alt="Mikkal" title="Mikkal" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Mikkal = ♥ </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32705629"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/f-b/lifeloop/valentine/20180214202021-623-v4fn/500sq.jpg' class="image" alt="Pia" title="Pia" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Pia = ♥ </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32705473"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/f-b/lifeloop/valentine/20180214192236-1000-h0yx/500sq.jpg' class="image" alt="Lena Ørmen" title="Lena Ørmen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Lena Ørmen = ♥ </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>

<amedia-calendar class="am-calendar" domain="www.f-b.no"> <div class="calendar-survey" style="display:none"> <div> <h2 class="am-txt--head">Her viser vi vanligvis kalender</h2> <p class="am-txt--body calendar-survey-msg">Har du tid til å svare på noen spørsmål, så vi kan lage en bedre kalender?</p> <button class="am-txt--uifont am-color--brandCombo am-calendar-button am-calendar-button--full calendar-survey-yes">Ja</button> <button class="am-txt--uifont am-color--brandCombo am-calendar-button am-calendar-button--full calendar-survey-no">Nei, ta meg rett til kalenderen</button> </div> </div> </amedia-calendar>