Vannlekkasje i Råde

Mange er uten vann etter en større vannlekkasje i Råde.

F-b.no på Facebook og TwitterVannlekkasjen rammer innbyggere i Tomb og i Saltnes. Hvor stort omfang lekkasjen har ellers, vet ikke kommunen, skriver NRK.

Kommunen skriver på sine nettsider:
«Teknisk drift v/ Voldhuset prioriterer nå å reparere skaden fremfor å ta telefoner. De vet at innbyggerne er uten vann, og hvor skaden er.»

– Vi har oppdaget en større vannlekkasje. Vi har funnet ut hvor den er, og den er under utbedring. Når lekkasjen er reparert, avhenger av hva vi finner når vi graver oss ned, sier rådmann Morten Svagård til NRK.

Det skal nå være satt opp vanntank ved fotballplassen ved Spetalen skole.

 

Bli tilhenger av Fredriksstad Blad på Facebook: