Opptatt av språkets makt Cathrine Holje har sammenlignet Ap og Frps måte å ordlegge seg på gjennom 20 år og ble overrasket over hva hun fant. Foto: Øivind Lågbu

Kjøp bilde

Ap tilpasser seg Frp

Jens Stoltenberg bruker et annet språk enn Gro Harlem Brundtland. Men Frps budskap er det samme i dag som på 1980-tallet.

F-b.no på Facebook og TwitterCathrine Holje (24) fra Fredrikstad trekker denne konklusjonen i sin ferske mastergradsoppgave i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har analysert en lang rekke kronikker, taler og artikler som partienes ledere har laget selv, og vurdert tekster i perioden 1981-87 opp mot 2001-2007.
– Jeg ble overrasket over hvor sterkt Arbeiderpartiet hadde forandret seg. Gro Harlem Brundtland var opptatt av å bruke markedet og av å slippe private krefter til. Hun snakket lite om enkeltmennesket og brukte i stor grad økonomiske termer. Mange av partiets kjernevelgere kjente seg ikke igjen i budskapet. Min hypotese er at Aps dreining på åttitallet, i retning av nyliberalisme, skapte et retorisk tomrom som Frp har klart å fylle, sier Holje.

Gode eksempler

Hun synes Frp jevnt over er flinkere til å finne konkrete eksempler for sine politiske ønsker enn Ap og at både Carl I. Hagen og Siv Jensen er dyktigere til å nå frem til enkeltmennesker.
– Frps ledere legger vekt på hva det politiske valget betyr for den enkelte velger. Da Siv Jensen åpnet Frps valgkamp i Fredrikstad i fjor, snakket hun om dem som "stikker kjepper i hjulene" for en sivil Rygge flyplass, noe mange av tilhørerne var opptatt av.
– Men er ikke også Jens Stoltenberg opptatt av å finne konkrete eksempler?
– Jo. Han legger større vekt på gode eksempler. Stoltenberg snakker i stor grad om enkeltmennesket og om sosiale verdier i tilknytning til politiske vedtak. Her skiller han seg tydelig fra Gro Harlem Brundtland. Men Stoltenberg og Ap bruker ofte det vi på fagspråket kaller reisemetaforikk. Aps ledelse snakker om å "være på vei" og om å velge "riktig eller gal kurs". Disse beskrivelsene skaper inntrykk av et parti som er i stadig endring, fastslår den ferske master.

Offerstrategier

– Så du mener at det er Ap som tilpasser seg Frp og ikke omvendt?
– Ja. Frp har stort sett sagt det samme i 20 år. Partiet spiller på offerstrategier, folkelige verdier, og ved å vise et engasjement for folk flest har Frp klart å nå frem til en gruppe som tidligere var Aps kjernevelgere. Ap har vært langt mer ustabile og har markert en klar endring fra Brundtlands første periode frem til i dag. Jeg tror Frp har tjent på å ha et stabilt budskap, sier Holje.
Hun betegner Frp som det "nye arbeiderpartiet", ikke for løsningene de velger, de er ikke nødvendigvis spesielt arbeidervennlige. Men Frp når frem til tidligere Ap-velgere.
– Så Frp er ikke populistiske og snur kappen etter vinden?
– Frp blir ofte beskyldt for å være ustabile og ubesluttsomme og at de kommer med uholdbare løsninger kun for å sanke stemmer. I min masteroppgave har jeg kommet til at det er Frp som er mest stabile, påpeker Cathrine Holje.

Inspirert på Frederik II

Hun har brukt fem år på sitt masterstudium, og interessen for språk og retorikk ble vekket på Frederik II videregående skole.
– Jeg fikk inspirasjon til å velge denne retningen av min norsklærer Anne Lise Jomisko, sier Holje som nå arbeider som kunderådgiver i Posten i Oslo. Men den fremtidige yrkesdrømmen er klar:
– Jeg vil bli taleskriver. Innen politikkens verden, selvsagt.

 

Bli tilhenger av Fredriksstad Blad på Facebook: